Destratifikátory - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Destratifikátory
Podstropné ventilátory na elimiaciu strát a nákladov za energie
__________
| Lersen partner
DESTRATIFIKÁTORY - Podstropné ventilátory

Pre efektívne premiešanie teplého vzduchu vo vertikálnom i horizontálnom smere bolo vyvinuté zariadenie s heliocentrifugálnym rotorom, ktorý vytvára zbiehavý a protipriechodný tok prúdiaceho vzduchu. Teplota vzduchu v priestore je tým v celom priereze rovnomerná. V konečnom dôsledku to znamená úsporu energie 10 až 30%.

Destratifikátory je výhodné použiť predovšetkým v priemyselných priestoroch s až 14 metrov vysokými stropmi. Počet destratifikátorov závisí na veľkosti vykurovacieho priestoru.
Zariadenia a technologické systémy

Vďaka našej širokej ponuke si môžete vybrať zariadenie, ktoré vyhovuje vaším požiadavkám a predstavám. Už ste si vybrali nové zariadenie? Vypracujeme Vám cenovú ponuku.
PREHĽAD DESTRATIFIKÁTOROV - určené pre priemyselné využitie

Podstropný ventilátor, ktorý zabezpečuje nútené prúdenie ohriateho vzduchu

Podstropný ventilátor, ktorý zabezpečuje nútené prúdenie ohriateho vzduchu
Máte otázky?
__________
Návrat na obsah