Lodenice Komárno, 2012 - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Referencie
LODENICE - SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
Komárno, 2012
__________

Doba realizácie
09/2012 - 03/2013
Odvetie TZB
Vykurovanie
__________

Strojársky podnik SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. je kvalifikovaným výrobcom strojárenských výrobkov. Prevažujúcu časť výrobkov exportuje do štátov EÚ. Našou činnosťou v tomto projekte bola dodávka a montáž centrálnej plynovej kotolne s celkovým výkonom 1,2 MW a decentralizovaného vykurovania v objektoch výroby lodeníc.
Zaujali Vás naše referencie?
__________
Návrat na obsah