Internát Hurbanovo, 2019 - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Referencie
Školský internát - Domov mládeže
Hurbanovo, 2019
__________

Doba realizácie
01/2019 - 04/2020
Odvetie TZB
Zdravotechnika, Vykurovanie
__________

Školský internát Domova mládeže. Situácia kotolne bola neúnosná a v havarijnom stave, kde realizácia rekonštrukcie bol azrealizovaná do 1 mesiáca. Našou činnosťou v tomto projekte bolo realizovanie zdravotechniky - plynoinštalácie a vykurovania pomocou plynových kondenzačných kotlov Viessmann Vitocrossal.
Zaujali Vás naše referencie?
__________
Návrat na obsah