Naše poslanie a certifikáty - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Naše poslanie a certifikáty
Prečo to robíme?
__________
NAŠE POSLANIE A CERTIFIKÁTY

Naším cieľom je zákazníkovi poskytnúť široký sortiment špičkových energetických zariadení, zdrojov vykurovania a chladenia, fotovoltaických elektrární, vykurovacích a chladiacich systémov. Kladieme dôraz na ich odbornú pripravenosť, vysokú kvalitu prevedenej práce a spoľahlivosť nami dodávaných zariadení.
Kvalita poskytovaných služieb je pre nás na prvom mieste, a preto sa snažíme neustále zlepšovať naše pracovné postupy. Dôkazom toho sú pravidelné kontrolné audity, ktorými každoročne obhajujeme vysokú úroveň nášho systému manažérstva kvality.
Spoločnosť PS – MOS, s.r.o je držiteľom certifikátov:
  • Systému manažérstva kvality ISO 9001:2015
  • Systému enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2015
  • Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018

                  
> Naše poslanie a certifikáty
Máte otázky?
__________
Návrat na obsah