Sahara Maxx HN - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Sahara MAXX HN
Teplovodná jednotka
Decentralizovaná úprava vzduchu v priemysle
| Fläktgroup partner
SAHARA MAXX HN - Teplovodná jednotka
Vykurovacie jednotky GEA SAHARA MAXX ponúkajú multifunkčný komfort pri najvyššej účinnosti a hospodárnosti. Decentralizovaná úprava vzduchu je rozmanitá a znamená omnoho viac ako zvyčajné vykurovanie miestností. V rozsahu jednotiek SAHARA Maxx HN sú k dispozícii päť veľkostí pre inštaláciu. Jednotky sú ideálne pre prevádzku v bežných priemyselných prostrediach ako sú obchody, trhoviská, tenisové haly alebo sklady a veľa ďalších využití. Toto riešenie predstavuje najvyššiu hospodárnosť, presvedčivé používanie a pernamentný komfort vykurovacie jednotky GEA SAHARA MAXX HN, ktoré sú k dispozicií v 5 konstrukčných veľkostiach.
POPIS
__________
Pre vykurovanie a vetranie výrobných a skladovacích priestorov s funkciami kúrenia - chladenia - vetrania.

▪  5 modelovových veľkostí: 1 - 5
▪  Vykurovací výkon od 8,5 do 80 kW
▪  Prietok vzduchu od 900 do 12500 m³/h
▪  Motory s IP 54: 1-fázový, 230V; 3-fázový, 400V; s 1, 2 a 3 rýchlosťami variantou EC motora
▪  Ventilátory: široké a úzke lopatky
▪  Výmenníky: Cu/Al, Cu/Cu, galvanizovaná oceľ, plne pozinkována oceľ
SAHARA MAXX Nariadenie komisie (EU) č. 1253/2014
Konštrukcia a prevádzka jednotiek šetrných k životnému prostrediu
Európska smernica EcoDesign 2009/125 / EÚ definuje minimálne požiadavky na výrobky týkajúce sa energie. S pomocou tejto smernice by sa mala spotreba elektrickej energie, ako aj emisie CO2, znížiť. Okrem toho by sa mal zvýšiť podiel energie zo systémov z obnoviteľných zdrojov. V rámci pôsobnosti smernice EcoDesign bolo prijaté Nariadenie komisie (EÚ) č.1253 / 2014 popisujúce najvýznamnejšie environmentálny aspekt vetracích jednotiek, ktorým je spotreba energie pri ich prevádzke s efektívnymi úsporami elektrickej energie a zníženie emisií CO2. Od 1. januára 2018 je možné uviesť na európskom trhu len vetracej jednotky spĺňajúce požiadavky tohto nariadenia. Všetky vykurovacie jednotky SAHARA MAXX sú klasifikované ako vetracie jednotky, ktoré nie sú určené pre obytné budovy.

DOKUMENTÁCIA NA STIAHNUTIE
__________
Projekčné podklady
Sahara MAXX HN
Návod na montáž a obsluhu
Sahara MAXX HN
Sahara ECODESIGN
Referenčné návrhy Sahara MAXX
Certifikát - Vyhlásenie o zhode
Sahara MAXX HN
Máte záujem o podobné riešenie?
__________
Návrat na obsah