Sahara Maxx HS - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Sahara MAXX HS
Nerezová jednotka do agresívneho prostredia
Decentralizovaná úprava vzduchu v priemysle
| Fläktgroup partner
SAHARA MAXX HS - Nerezová jednotka do agresívneho prostredia
Špeciálne vytvorené jednotky GEA SAHARA Maxx HS určené pre aplikáciu v potravinárskom, chemickom priemysle a umyvárňach. Pri všetkých štyroch vyrábaných konštrukčných veľkostiach vykurovacích jednotiek GEA SAHARA Maxx HS sú takmer všetky komponenty sú vyrobené z nerezovej ocele. To umožňuje dodržať hygienické podmienky a je zárukou dlhoročného použitia aj v tom najagresívnejšom prostredí.
POPIS
__________
Hygienické riešenie. Teplovodné vykurovacie jednotky SAHARA Maxx HS sú určené na práce do silno abrazívneho prostredia a so striktne dodržiavanými požiadavkami na hygienu.

4 modelovové veľkosti: 1 - 4
Vykurovací výkon od 8,5 do 80 kW
Prietok vzduchu: 1300-10400 m³/h
Motory s IP 54: 3-fázový, 400V; s 2 rýchlosťami
Ventilátory: široké lopatky
Výmenníky: galvanizovaná oceľ, plne pozinkována oceľ
SAHARA MAXX Nariadenie komisie (EU) č. 1253/2014
Konštrukcia a prevádzka jednotiek šetrných k životnému prostrediu
Európska smernica EcoDesign 2009/125 / EÚ definuje minimálne požiadavky na výrobky týkajúce sa energie. S pomocou tejto smernice by sa mala spotreba elektrickej energie, ako aj emisie CO2, znížiť. Okrem toho by sa mal zvýšiť podiel energie zo systémov z obnoviteľných zdrojov. V rámci pôsobnosti smernice EcoDesign bolo prijaté Nariadenie komisie (EÚ) č.1253 / 2014 popisujúce najvýznamnejšie environmentálny aspekt vetracích jednotiek, ktorým je spotreba energie pri ich prevádzke s efektívnymi úsporami elektrickej energie a zníženie emisií CO2. Od 1. januára 2018 je možné uviesť na európskom trhu len vetracej jednotky spĺňajúce požiadavky tohto nariadenia. Všetky vykurovacie jednotky SAHARA MAXX sú klasifikované ako vetracie jednotky, ktoré nie sú určené pre obytné budovy.

DOKUMENTÁCIA NA STIAHNUTIE
__________
Projekčné podklady
Sahara MAXX HS
Návod na obsluhu a montáž
Sahara MAXX HS
Sahara ECODESIGN
Referenčné návrhy Sahara MAXX
Certifikát - Vyhlásenie o zhode
Sahara MAXX HS
Máte záujem o podobné riešenie?
__________
Návrat na obsah