Sahara Maxx HX - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Sahara MAXX HX
Teplovodná jednotka do výbušného prostredia
Decentralizovaná úprava vzduchu v priemysle
| Fläktgroup partner
SAHARA MAXX HX - Teplovodná jednotka do výbušného prostredia
Vykurovacie jednotky SAHARA Maxx HX môžu byť použité vo výbušnom prostredí a vyhovujú požiadavkám EEx-d. Všetky štyri veľkosti sú obalené do pevného oceľového plechu, alebo sú umiestnené v nerezovej oceli, ktoré sú určené pre použitie v styku s agresívnymi médiami.
POPIS
__________
Ultra bezpečné riešenie pre aplikáciu vo vysoko výbušných výrobných alebo skladovacích priestorov s funkciami kúrenia - chladenia - vetrania.

▪  4 modelovové veľkosti: 1 - 4
▪  Vykurovací výkon od 8,5 do 80 kW
▪  Prietok vzduchu od 2000 do 5800 m³/h
▪  EEx motory: 3-fázový, 400V; 3-fázový, 500V;  1, 2 rýchlosťami;
▪  Ventilátory: široké lopatky
▪  Výmenníky: Cu/Al, Cu/Cu, galvanizovaná oceľ, plne pozinkována oceľ
SAHARA MAXX Nariadenie komisie (EU) č. 1253/2014
Konštrukcia a prevádzka jednotiek šetrných k životnému prostrediu
Európska smernica EcoDesign 2009/125 / EÚ definuje minimálne požiadavky na výrobky týkajúce sa energie. S pomocou tejto smernice by sa mala spotreba elektrickej energie, ako aj emisie CO2, znížiť. Okrem toho by sa mal zvýšiť podiel energie zo systémov z obnoviteľných zdrojov. V rámci pôsobnosti smernice EcoDesign bolo prijaté Nariadenie komisie (EÚ) č.1253 / 2014 popisujúce najvýznamnejšie environmentálny aspekt vetracích jednotiek, ktorým je spotreba energie pri ich prevádzke s efektívnymi úsporami elektrickej energie a zníženie emisií CO2. Od 1. januára 2018 je možné uviesť na európskom trhu len vetracej jednotky spĺňajúce požiadavky tohto nariadenia. Všetky vykurovacie jednotky SAHARA MAXX sú klasifikované ako vetracie jednotky, ktoré nie sú určené pre obytné budovy.

DOKUMENTÁCIA NA STIAHNUTIE
__________
Projekčné podklady
Sahara MAXX HX
Návod na obsluhu a montáž
Sahara MAXX HX
Sahara ECODESIGN
Referenčné návrhy Sahara MAXX
Certifikát - Vyhlásenie o zhode
Sahara MAXX HX
Máte záujem o podobné riešenie?
__________
Návrat na obsah