SAHARA Príslušenstvo - Filtre | PS-MOS, s.r.o. - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Sahara MAXX - Príslušenstvo
Decentrálne vzduchotechnické jednotky
__________
| Fläktgroup partner
SAHARA MAXX - Filtre (Príslušenstvo)

Vykurovacie jednotky GEA SAHARA MAXX ponúkajú multifunkčný komfort pri najvyššej účinnosti a hospodárnosti. Decentralizovaná úprava vzduchu je rozmanitá a znamená omnoho viac ako zvyčajné vykurovanie miestností.
Jednotky sú ideálne pre prevádzku v bežných priemyselných prostrediach ako sú obchody, trhoviská, tenisové haly alebo sklady a veľa ďalších využití. Toto riešenie predstavuje najvyššiu hospodárnosť, presvedčivé používanie a pernamentný komfort vykurovacie jednotky GEA SAHARA MAXX. Ideálne ako riešenie v prípade ak je potrebná cirkulácia vzduchu. Rovanko aj pri jednotkách SAHARA MAXX HN, HS a HX sú tieto jednotky k dispozicií bez výmenníkov tepla.

Zníženie rozvrstvenia vzduchu, hlavne vo vysokých halách
Flexibilne voliteľné príslušenstvo
ErP 2016 (Ecodesign Directive)
Výbušné prostredie
Vysoká náročnosť na hygienu
Zariadenia a technologické systémy

Vďaka našej širokej ponuke si môžete vybrať zariadenie, ktoré vyhovuje vaším požiadavkám a predstavám. Už ste si vybrali nové zariadenie? Vypracujeme Vám cenovú ponuku.
PREHĽAD PRÍSLUŠENSTVA URČENÝCH PRE DECENTRÁLNE JEDNOTKY SAHARA

> Kaspový filter
Modul s vreckovým filtrom, V prevedení filtračných tried G2, G4 a F7 podľa STN EN 779; skriňa z pozinkovaného oceľového plechu, bočný servisný otvor, s montážnou prírubou; voliteľný spínač diferenčného tlaku

> Plochý filter
Filter nachádzajúci sa v ráme s filtračným rúnom triedy G2, G3 alebo G4 podľa STN EN 779; skriňa z pozinkovaného oceľového plechu, bočný servisný otvor, s montážnou prírubou; vyťahovacie; voliteľný spínač diferenčného tlaku
Máte otázky?
__________
Návrat na obsah