Slnečné kolektory - Trubicové | PS-MOS, s.r.o. - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Slnečné kolektory - trubicové
Pomocou vákuových trubicových kolektorov Viessmann môžete ľahko využívať bezplatnú solárnu energiu
__________
Prospekt Termické solárne systémy (PDF 1 MB)
 |  Viessmann Partner
Prečo slnečné kolektory pre vašu domácnosť?

Využívať energiu zo slnka nie je len ekologické, ale aj efektívne. Slnečná energia vám dokáže ušetriť značnú časť nákladov na vykurovanie a zohrievanie vody. Slnečné kolektory ušetria v priemere až 60 % energie, ktorá je potrebná na ohrev pitnej vody v domácnosti a v kombinácii s kondenzačným kotlom asi jednu tretinu ročnej spotreby energie.

Vákuové trubicové kolektory: podpora vykurovania a ohrev pitnej vody

Kto dnes investuje do nového vykurovacieho zariadenia, mal by si jeho doplnenie solárnym systémom naplánovať hneď. Inštaláciou solárnych kolektorov okrem toho signalizujete vaše ekologicky zodpovedné konanie, a to tým, že emisie CO2 znižujete trvalo udržateľným spôsobom. Ušetríte tiež až 60 percent ročnej spotreby energie pri dodávke teplej vody. Pri našich 40 ročných skúsenostiach vo vývoji a výrobe solárnych tepelných zariadení sa pri firme Viessmann môžete spoľahnúť na perspektívnu techniku a najvyššiu kvalitu. S touto technológiou sa spoliehate na budúcu bezpečnosť a optimálnu interakciu všetkých systémových komponentov.

Štruktúra a funkcia vákuových trubicových kolektorov Vitosol

Vysoko selektívne absorbéry zachytávajú mimoriadne veľa slnečnej energie a tak dosahujú vysokú účinnosť. Mimoriadne účinná tepelná izolácia sa dosahuje prostredníctvom vákua v trubiciach. Takto nedochádza takmer k žiadnym tepelným stratám medzi sklenenými trubicami a absorbérom a kolektor dokáže premeniť aj málo slnečného žiarenia na využiteľné teplo. Obzvlášť v prechodnom a zimnom období, pri nízkych vonkajších teplotách, využívajú vákuové kolektory dostupné slnečné žiarenie mimoriadne efektívne.


Vákuový trubicový kolektor nezávislý od polohy

[1] Tepelná izolácia telesa zberača
[2] Absorbér
[3] Dvojrúrkový výmenník tepla Duotec
[4] Heatpipe rúrka
Zariadenia a technologické systémy

Vďaka našej širokej ponuke si môžete vybrať zariadenie, ktoré vyhovuje vaším požiadavkám a predstavám. Už ste si vybrali nové zariadenie? Vypracujeme Vám cenovú ponuku.
Zelená dotáciám II
Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám >> zisti viac
Odborník na Zelenú dotáciám

Ing. Matej Zemko
zemko@psmos.sk  |  0907/507-703
Vákuové trubicové kolektory a ich funkcia: Heatpipe princíp

Pri heatpipe princípe neprúdi solárne médium priamo cez trubice. Namiesto toho sa v rúrke pod absorbérom odparuje teplonosné médium, ktoré následne odovzdáva teplo teplonosnému médiu. Heatpipe rúrky sú do kolektora pripojené sucho.

Kolektor je v prevádzke (ThermProtect nie je aktívny)

Slnečné lúče zasiahli absorbér. Solárne teplo odparuje v tepelnej trubici médium, ktoré sa v nej nachádza. Pri následnom skvapalnení v kondenzátore sa teplo uvoľňuje do solárneho zariadenia a médium prúdi späť do oslnenej časti výkuovej trubice.

Kolektor je vypnutý (ThermProtect je aktívny)

Pri dosiahnutí hraničnej teploty približne 120 °C nedokáže už médium kondenzovať. Prostredníctvom tohto teplotného vypínania na základe striedania fáz sa preruší prenos tepla a zariadenie je tak chránené proti priveľmi vysokým stagnačným teplotám. Až pri nižších teplotách kolektorov sa znovu spúšťa obeh v tepelnej trubici a solárne teplo sa opäť prenáša do vykurovacieho zariadenia.
Výhody vákuových trubicových kolektorov

Vitosol 300-TM aj Vitosol 200-TM sa vyznačujú nasledujúcimi vlastnosťami:

● Vysoko účinný vákuový trubicový kolektor na princípe heatpipe, s teplotným vypínaním ThermProtect pre vysokú prevádzkovú bezpečnosť.   
● Vysoká účinnosť vďaka vysoko selektívne potiahnutým absorbérom.  
● Vysoko účinná tepelná izolácia zberača minimalizuje tepelné straty.
● Dlhá životnosť na základe nízkych stagnačných teplôt a systému bez pary.      
● Konštantne vysoký výkon bez rizika znečistenia absorbéra.   
● Suché pripojenie bez priameho kontaktu medzi médiom v rúrkach a teplonosným médiom, jednotlivé trubice možno vymieňať pri naplnenom zariadení.      
● Jednoduchá a rýchla montáž pomocou montážnych a spojovacích systémov Viessmann.

Okrem toho, kolektor Vitosol 300-TM patrí k najefektívnejším modelom na trhu a jeho použitie sa odporúča predovšetkým pri obmedzených priestorových podmienkach. Prostredníctvom individuálneho nastavenia absorbéra o +/– 25 stupňov poskytuje nadpriemerný úžitok aj pri menej priaznivých slnečných polohách.

zdroj: http://viessmann.sk/
:: Produktový program trubicových kolektorov
Trubicové kolektory Viessmann dokážu prevádzať aj nízke hladiny slnečného svetla na využiteľné teplo. Obzvlášť v prechodnom a zimnom období, pri nízkych vonkajších teplotách, využívajú vákuové kolektory dostupné slnečné žiarenie mimoriadne efektívne.

> Viessmann Vitosol 200-FM
Typ SP2A, vákuový trubicový kolektor pre rovné aj šikmé strechy ako aj v stacionárnom prevedení.


> Viessmann Vitosol 300-FM
Typ SP3B, vákuový trubicový kolektor pre rovné aj šikmé strechy ako aj v stacionárnom prevedení.

Máte otázky?
__________
Návrat na obsah