Dotácia na fotovoltaiku | PS-MOS, s.r.o. - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah


Dotácie na fotovoltaiku
Inštaláciou fotovoltaických panelov získate zdroj vlastnej elektriny.
__________
 |  Viessmann Partner
Prečo fotovoltaika pre vašu domácnosť?

Byť nezávislým od verejnej distribučnej siete je snom nejedného Slováka. Výroba vlastnej elektriny, a ešte k tomu ekologicky vďaka slnečnej energii, sa môže stať realitou, ak sa rozhodnete investovať do fotovoltaického modulu. Fotovoltaické panely sú možnosťou, ako sa stať výrobcom a zároveň dodávateľom svojho vlastného elektrického prúdu.

Podporované zariadenia

 • Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW
 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
 • Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
 • Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia
 • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
 • Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW. V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW.

Príspevok od 500 € do 4025 €
>  Dotácie na fotovoltaiku
Ktoré zariadenie Viessmann je pre vás najvhodnejšie?

Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám.
Oprávnené výdavky na fotovoltaiku

Aby ste predišli komplikáciám, je potrebné si ešte pred žiadosťou o dotáciu overiť, čo všetko je možné z poukážky uhradiť.
Pri fotovoltaických moduloch môžete zo štátnej dotácie podľa portálu SIEA hradiť tieto komponenty a služby :

 • fotovoltické panely,
 • nosná konštrukcia,
 • mikromenič alebo striedač,
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy,
 • regulátor nabíjania,
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody,
 • riadiaca jednotka,
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Ak máte pochybnosti o oprávnenosti nákladov, pre istotu sa vopred informujte.
Pre inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome platí jedna sadzba podpory:
Druh nehnuteľnosti / zariadenie
Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
fotovoltický panel v rodinnom dome
bez uprednostnenia
sadzba €/kW
max. príspevok
500 €/kW
1 500 €
Chcete viac informácií? Prečítajte si všetko dôležité o podmienkach získania štátnej dotácie.

zdroj: http://zelenadomacnostiam.net/
Fotovoltaika Viessmann s dotáciou:

> Viessmann Vitovolt 300
Fotovoltaický modul, polykrištalické moduly s výkonom 270 a 275 Wp


> Systém akumulácie elektriny
Systémy akumulácie elektriny, kapacita akumulátora 3,7 až 13,8 kWh

Máte otázky?
__________
Návrat na obsah