Dotácia na slnečné kolektory | PS-MOS, s.r.o. - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah


Dotácie na slnečné kolektory
Solárna energia nie je vhodná len pre novostavby a nízkoenergetické domy
__________
 |  Viessmann Partner
Prečo slnečné kolektory pre vašu domácnosť?
Využívať energiu zo slnka nie je len ekologické, ale aj efektívne. Slnečná energia vám dokáže ušetriť značnú časť nákladov na vykurovanie a zohrievanie vody. Slnečné kolektory ušetria v priemere až 60 % energie, ktorá je potrebná na ohrev pitnej vody v domácnosti a v kombinácii s kondenzačným kotlom asi jednu tretinu ročnej spotreby energie.

Podporované zariadenia

 • Podporované môžu byť zariadenia na zabezpečenie ohrevu vody a podporu vykurovania
 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
 • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny

Príspevok od 500 € do 2300 €
>  Dotácie na slnečné kolektory
Ktoré zariadenie Viessmann je pre vás najvhodnejšie?

Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám.
Oprávnené výdavky na slnečné kolektory

Pred žiadosťou o štátnu dotáciu na slnečné kolektory si overte, čo všetko je možné z poukážky uhradiť. Pri inštalácii solárnych kolektorov môžete zo štátnej dotácie podľa portálu SIEA hradiť tieto komponenty a služby:

 • slnečné kolektory,
 • nosná konštrukcia na upevnenie kolektorov,
 • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
 • komponenty nutné pre prevádzku solárneho systému (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody, riadiaca jednotka),
 • montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.
Maximálne hodnoty poukážky na slnečné kolektory

Výška dotácie má aj pri slnečných kolektoroch pevne stanovené limity. Z poukážky je možné uhradiť oprávnené náklady, a to vo výške:
 • rodinné domy: 500 EUR na 1kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálne však do výšky 2300 EUR na inštaláciu,
 • bytové domy: 575 EUR na 1kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,

zdroj: http://zelenadomacnostiam.net/
Slnečné kolektory Viessmann s dotáciou:

> Viessmann Vitosol 100-FM
Plochý kolektor pre zvislú (typ SV1F) alebo kolmú (typ SH1F) montáž, na rovnú alebo šikmú strechu.


> Viessmann Vitosol 200-FM
Plochý kolektor pre zvislú (typ SV2F) alebo vodorovnú (typ SH2F) montáž, na rovnú alebo šikmú strechu.


> Solárna zostava Vitosol 100-FM
Solárna zostava na ohrev pitnej vody Vitosol 100-FM a bivalentného zásobníka Vitocell 100-B/-W.


> Viessmann Vitosol 200-FM
Typ SP2A, vákuový trubicový kolektor pre rovné aj šikmé strechy ako aj v stacionárnom prevedení.


> Viessmann Vitosol 300-FM
Typ SP3B, vákuový trubicový kolektor pre rovné aj šikmé strechy ako aj v stacionárnom prevedení.

Máte otázky?
__________
Návrat na obsah