Dotácia na tepelné čerpadlá | PS-MOS, s.r.o. - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah


Dotácie na tepelné čerpadlá
Znížte prevádzkové náklady vašej domácnosti na minimum vďaka obnoviteľným zdrojom
__________
 |  Viessmann Partner
Prečo tepelné čerpadlo pre vašu domácnosť?

Tepelné čerpadlo využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je prvou voľbou, ak chceme dosiahnuť úsporu nákladov na vykurovanie a súčasne vyrábať teplo ekologicky. Tepelné čerpadlo spotrebuje len malý podiel elektriny, poskytuje nám nezávislosť od oleja a plynu, aktívne prispieva k zníženiu emisií CO2 a ochrane klímy. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, akými sú napr. podlahové alebo stropné vykurovanie, a pre domy s dobrou tepelnou izoláciou.

Podporované zariadenia

 • Podporované môžu byť elektrické tepelné čerpadlá využívajúce energiu z okolitého prostredia
 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, správne dimenzovanie zariadenia zaručí jeho dlhšiu životnosť a dosiahnutie prevádzkových parametrov
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
 • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
 • Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému NOVÉ

Príspevok od 380 € do 4370 €
>  Dotácie na tepelné čerpadlá
Ktoré zariadenie Viessmann je pre vás najvhodnejšie?

Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám.
Oprávnené výdavky na tepelné čerpadlá a akumulačný zásobník vody

Aby ste predišli komplikáciám, je potrebné si ešte pred žiadosťou o dotáciu overiť, čo všetko je možné z poukážky uhradiť.
Pri inštalácii tepelného čerpadla môžete zo štátnej dotácie podľa portálu zelenadomacnostiam.sk hradiť tieto komponenty a služby:

 • tepelné čerpadlo,
 • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
 • zemné vrty,
 • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka),
 • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.
Maximálne hodnoty poukážky na tepelné čerpadlá

 • 380 EUR na 1 kW výkonu tepelného čerpadla
 • maximálna výška podpory je 4370 EUR na inštaláciu tepelného čerpadla

zdroj: http://zelenadomacnostiam.net/
Tepelné čerpadlá / vzduch - voda / Viessmann s dotáciou:

> Viessmann Vitocal 200-S
Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, vykurovací výkon: 2,3 až 12,0 kW, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia, bivalentné systémy


> Viessmann Vitocal 222-S
Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, kapacita zásobníka: 170 litrov, vykurovací výkon: 2,3 až 12,0 kW, rodinný dom, nová výstavba

> Viessmann Vitocal 100-S
Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, menovitý tepelný výkon: 4,0 až16,0 kW, rodinný dom, novostavba a modernizácia, bivalentné systémy


> Viessmann Vitocal 300-A
Tepelné čerpadlá typu vzduch/voda, menovitý tepelný výkon: 3 až 9 kW, vnútorná/vonkajšia inštalácia, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia.

> Viessmann Vitocal 300-A
Tepelné čerpadlá typu vzduch/voda, menovitý tepelný výkon: 7 až 8,5 kW, vonkajšia montáž, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia.

> Viessmann Vitocal 350-A
Tepelné čerpadlá typu vzduch/voda, menovitý tepelný výkon: 10,6 až 18,5 kW, vnútorná/vonkajšia inštalácia, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia.

Tepelné čerpadlá / soľanka - voda / Viessmann s dotáciou:

> Viessmann Vitocal 200-G
Tepelné čerpadlá typu soľanka/voda, menovitý tepelný výkon: 5,8 až 17,2 kW, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia.

> Viessmann Vitocal 222-G
Tepelné čerpadlá typu soľanka/voda, menovitý tepelný výkon: 5,9 až 10 kW, kapacita zásobníka: 170 litrov, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia.

> Viessmann Vitocal 242-G
Kompaktné tepelné čerpadlá typu soľanka/voda so solárnou funkciou, menovitý tepelný výkon: 5,9 až 10 kW, kapacita zásobníka: 220 litrov, rodinný dom, novostavba

> Viessmann Vitocal 300-G
Tepelné čerpadlá typu soľanka/voda, menovitý tepelný výkon: 5,9 až 117,8 kW, rodinný či bytový dom, komerčné prevádzky, obce, novostavby ako aj modernizácia.

> Viessmann Vitocal 333-G
Tepelné čerpadlá typu soľanka/voda, menovitý tepelný výkon: 5,9 až 10,3 kW, kapacita zásobníka: 170 litrov, rodinný dom, novostavba

> Viessmann Vitocal 343-G
Kompaktné tepelné čerpadlá typu soľanka/voda so solárnou funkciou, menovitý tepelný výkon: 5,9 až 10,3 kW, kapacita zásobníka: 220 litrov, rodinný dom, novostavba

Hybridné tepelné čerpadlá Viessmann s dotáciou:

> Viessmann Vitocaldens 222-F
Plynový hybridný kotol, menovitý tepelný výkon: 1,3 až 19 kW, rodinný dom, novostavba a modernizácia

> Viessmann Vitocal 250-S
Hybridné tepelné čerpadlo vzduch/voda na dodatočnú montáž, vykurovací výkon: 3 do 10,6 kW, rodinný dom, modernizácia.
Máte otázky?
__________
Návrat na obsah